КодУслугаУслуга отЦена в леваЗабележка
К04Справки по кадастралната картаАГКК0,00 
К05Справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от КРНИАГКК0,40Mинимална цена 3,5 лв.
К06Справка за координатите на подробните точки на един имотАГКК0,35За една точка
К07Справка за координатите на точка от работната геодезична основа със схема на точкатаАГКК2,80За една точка със схема
К08Копие от кадастрална карта в графичен вид на лист А4АГКК2,00В размери А4. За кв.дм. 2лв. Минимална цена 10 лв.
К09Извадка от кадастралната карта с данни от КРНИ за един имотАГКК5,50Граници и съседи от КК и данни за собствеността за един имот.
К10Лист от кадастрална карта в М 1: 5000АГКК50,00В размер 50x50 см.
К11Копие на кадастрална карта в цифров вид без данни за собственосттаАГКК- за неурбанизирана територия - 0,80 лева
- за урбанизирана територия - цената се увеличава в зависимост от населеното място както следва:
1. за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези от т.1 - четири пъти
3. за градовете с изключение на областните - три пъти
4. за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти
Максималният брой имоти с една заявка е 50. Минимална цена 10лв.
К12Извадка от КРНИАГКК0,35За един имот 0,35лв./0,56лв. съответно в неурбанизирана/урбанизирана територия. Минимална цена 3,5 лв. Максимален брой имоти за една заявка е 50.
К13Извадка от регистъра на РГОАГКК2,10За една точка без схема. Максималният брой точки с една заявка е 50.
И05Справка за лице от персоналната партида за избрана СВАВ1,00 
И06Справка за лице от персоналната партида от всички СВАВ1,00 
И07Справка за имот от ИРАВ1,00 
И08Справка за документ от ИРАВ1,00 
ИК03Справка от имотна партида за един имотАВ1,00 
К24Схема на точка от РГОАГКК0,00 
К25Копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собственосттаАГКК- за неурбанизирана територия - 0,80 лева
- за урбанизирана територия - цената се увеличава в зависимост от населеното място както следва:
1. за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези от т.1 - четири пъти
3. за градовете с изключение на областните - три пъти
4. за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти
Максималният брой имоти с една заявка е 50. Минимална цена 10лв.