Имотен Регистър на България

  Помощ

Как можете да ползвате услуги от Имотния регистър online?

 • 1 РЕГИСТРАЦИЯ

  За да използвате услуги от имотния регистър, трябва да се регистрирате като потребител на системата.
  Прочетете общите условия преди да продължите с Регистрация на потребител.

 • 2 ТЪРСЕНЕ

  Тук можете да търсите информация за поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, данни за собствеността, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.

 • 3 ПОРЪЧКА

  Чрез услугите, които предоставя сайта можете да спестите време и пари. Услугите от И-Кадастър може да предплатите с превод по сметките на АВ.
  Виж услуги и цени »

Агенция по Вписванията

Уважаеми потребители,


Планираното обновяване на информационните системи администрирани от Агенция по вписванията приключи. За повече информация може да посетите официалната страница на Aгенцията, раздел Пресцентър-Новини (https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/).


Уважаеми потребители на Имотен регистър,
Агенция по вписванията Ви уведомява, че сметката за плащания към Имотен регистър е следната:
ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - Офис "Централно управление" гр. София,
BG 21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF

Уважаеми потребители на Имотен регистър,
Агенция по вписванията Ви уведомява, че Услугите на Агенция по геодезия, картография и кадастър са преместени  в нов сайт на адрес:
http://kais.cadastre.bg
телефони: 02/8188338, 02/8188362;
email: oss_kais@cadastre.bg

Агенция по Вписванията Ви уведомява, че считано от 01.12.2013г. функционалността „Електронно разплащане” за частта Имотен регистър„Собственост и собственици”, ще работи с Epay.bg. Функционалността може да използвате, след като влезете в личния си профил и натиснете линка за „Ново електронно разплащане”. За да бъде извършено плащане трябва да сте регистриран потребител в Epay.bg.

Как мога да предплатя услугите И-Кадастър?

 • За услуги от АВ използвайте сметка на АВ:
  ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF
  Моля сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail: support@registryagency.bg

Екип по поддръжка:

За услуги от имотния регистър и за потребителите на АВ:
e-mail: support@registryagency.bg
тел: 02/ 9486 260, 02/ 9486 262, 02/ 9486 207

Кой извършва услуги за вашите имоти?

Потърсете данни за съответните служби по вписванията и по геодезия, картография и кадастър, които извършват услуги за територията, в която се намира вашият имот. Въведете името или част от името на населеното място или кодът му по ЕКАТТЕ.
Въведете име на селище или EKATTE: