Имотен Регистър на България

  Помощ

Как можете да ползвате услуги от Имотния регистър online?

 • 1 РЕГИСТРАЦИЯ

  За да използвате услуги от имотния регистър, трябва да се регистрирате като потребител на системата.
  Прочетете общите условия преди да продължите с Регистрация на потребител.

 • 2 ТЪРСЕНЕ

  Тук можете да търсите информация за поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, данни за собствеността, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.

 • 3 ПОРЪЧКА

  Чрез услугите, които предоставя сайта можете да спестите време и пари. Услугите от И-Кадастър може да предплатите с превод по сметките на АВ.
  Виж услуги и цени »

Агенция по Вписванията

Може да извършите плащане по следните начини:

1. По банков път:

Заплащайки сума по сметка сметките на АВ:

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF 

След като извършите заплащане по нашите сметки, е необходимо да изпратите сканирания платежен документ на електронните пощи на Агенция по Вписванията: support@registryagency.bg

2. През Epay

Влезте в акаунта си на адрес www:icadastre.bg

През меню „Личен профил“  изберете опция „ново електронно разплащане“;

Изберете опцията „Сметка на Агенция по впиванията чрез Epay, като впишете желаната за зареждане от Вас сума.

След като натиснете бутона „Зареди“, автоматично трябва да Ви прехвърли в страницата на Epay. Ако тази страница не се зарежда, моля да се обърнете към системния Ви администратор, за да провери Вашите настройки или да се свържете с администраторите на Epay.

Техни координати може да намерите на официалната страница на www.epay.bg

3. Чрез електронно банкиране

Моля извършете плащане през Вашата система за електронно банкиране към сметките на АВ:

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF

След като извършите заплащане по нашите сметки, е необходимо да изпратите електронното извлечение/платежен документ на електронните пощи на Агенция по Вписванията: support@registryagency.bg


Уважаеми потребители на Имотен регистър,
Агенция по вписванията Ви уведомява, че Услугите на Агенция по геодезия, картография и кадастър са преместени  в нов сайт на адрес:
http://kais.cadastre.bg
телефони: 02/8188338, 02/8188362;
email: oss_kais@cadastre.bg

Как мога да предплатя услугите И-Кадастър?

 • За услуги от АВ използвайте сметка на АВ:
  ТБ „ТОКУДА БАНК” АД - Офис „Централно управление” гр. София, BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF
  Моля сканирайте и изпратете платежното нареждане за преведената сума на E-mail: support@registryagency.bg

Екип по поддръжка:

За услуги от имотния регистър и за потребителите на АВ:
e-mail: support@registryagency.bg
тел: 0 700 121 07

Кой извършва услуги за вашите имоти?

Потърсете данни за съответните служби по вписванията и по геодезия, картография и кадастър, които извършват услуги за територията, в която се намира вашият имот. Въведете името или част от името на населеното място или кодът му по ЕКАТТЕ.
Въведете име на селище или EKATTE: